* Voorjaar 2018: Vedische meditatie cursussen, astrologische consulten en weekend workshops in Nederland en Hongarije – Zie Agenda *

Beroepsopleiding Consultant Vedische Astrologie

Vedische Astrologie is de wiskunde van de natuur en een volledige wetenschap van de tijdsplanning van het leven. Maar ze kan niet uit een boek worden geleerd. Een ervaren leraar is nodig om met de lantaarn in de hand voorop te lopen. Als je overweegt in de toekomst deze tak van de Vedische wijsheid zelf te beoefenen, is het volgen van de Opleiding Vedische Astrologie de aangewezen weg. De Vedische astrologie is een ideaal instrument om mensen spiritueel te begeleiden, hun bestemming te helpen formuleren en verder te adviseren op hun levenspad.

De manier om de post-academische  Opleiding Consultant Vedische Astrologie te volgen is via Afstandsonderwijs (online). Op deze manier kun  je je eigen studietempo bepalen en word je door Narada persoonlijk begeleid via email en skype.

Status en Inhoud van de Opleiding

De Post HBO-Beroepsopleiding Consultant Vedische Astrologie wordt aangeboden door de Dutch University College for Social & Cultural Studies. Dutch University College (DUC) is geaccrediteerd door de Stichting Nederlands Register Opleidingen in integrale en complementaire zorg (SNRO). Zie de website www.dutchuniversitycollege.nl waar alle Narada Opleidingen worden aangeboden in het Nederlands en Engels. DUC is ook lid van de European Association for Distance Learning (www.eadl.org)

De opleiding bestaat uit drie onderdelen:

(Intake procedure)

Basisopleiding – 22 Lessen            Kosten Euro 1650, –

Extensie            – 12 Lessen             Kosten Euro 850, –

Muhurta            – 12 Lessen             Kosten Euro 850, –

In de Basisopleiding (ongeveer 1,5 jaar) ligt de nadruk op het leren interpreteren van een horoscoop en wordt geoefend in het geven van (proef)consulten. De leerstof wordt elke keer heel systematisch aangeboden en uitgelegd. Na het uitwerken van de vragen en opdrachten door de student, en bespreking hiervan, wordt een nieuwe stap gezet. Het boek van Narada ‘Vedische Astrologie & Tijdsplanning’ (ISBN 978-90-76389-09-7) dient als belangrijkste ondersteuning van de Opleiding.

vedischeastrologieboek

De Extensie is bedoeld om op een praktische manier consulten te kunnen geven en als consultant werkzaam te zijn. In de afgelopen jaren is gebleken dat studenten over de hele wereld in staat waren om na het succesvol afronden van de Opleiding een eigen praktijk op te zetten.

Het onderdeel Muhurta gaat over het werken met de Vedische Maankalender (Patra of Panchanga), bijvoorbeeld om gunstige dagen of tijdstippen voor bepaalde activiteiten vast te stellen en cliënten daarover te adviseren.
Dit onderdeel is niet verplicht voor het verkrijgen van het DUC-Diploma Consultant in de Vedische Astrologie.

De docent

Deze Opleiding wordt gegeven door Narada Visser (Dutch University College Professor en Fellow), die zich al meer dan 30 jaar heeft verdiept in de verschillende onderdelen van de Vedische wijsheid. Hij geniet in Nederland en in een aantal andere landen bekendheid als leraar en consultant op dit terrein.

                                                                                         Narada Visser

Aanmelding

Aanmelding vindt plaats door het aanmeldingsformulier (zie DUC website of op aanvraag) volledig ingevuld en ondertekend in te sturen waarna, na de intake procedure, met de Opleiding kan worden aangevangen.

Informatie

Verdere informatie over de Opleiding is mogelijk via het Bureau van de Dutch University College in Frankrijk, Tel. (0033)-565707313 of via de docent (Tel. 06-45052524)

Klik hier voor het Aanmeldingsformulier

Referenties

’De opleiding heeft mij inzicht gegeven in mijn persoonlijkheid en hoe die in relatie staat tot alles en iedereen om mij heen. Ze heeft mij bewust gemaakt van mijn verantwoordelijkheid ten op zichte van de mensen en van de wereld om mij heen. Meer dan ooit begrijp ik het gezegde: een betere wereld begint bij jezelf.’ (Na succesvolle afronding van de opleiding)

’To teach is to touch a life forever. Dank je voor je geduld en liefdevolle manier van lesgeven. Ik kan met trots zeggen: I learned from the BEST!’ – M.P. te L.

‘De Opleiding heeft me inzicht gegeven in het zeer complexe maar complete systeem van Jyotish. Met behoud van mijn vrije wil kan ik het levenspad van mijzelf en anderen beter begrijpen en sturen daar waar nodig en mogelijk.’ J.S. te A. (2012)

De Opleiding heeft mij het volgende gebracht:

* Diepgaande kennis en inzicht in het leven en in de reden van ons bestaan als onderdeel van een groter geheel. Vertrouwen en zaken die ik doe en die passen in mijn levensmissie.

* Een dikke basis voor de moed om te werken als ‘kleine zelfstandige’ en alle zekerheden van een vast dienstverband los te kunnen laten.’

* En bovenal: veel verwondering! B.T. te W. (2012)

‘De Opleiding heeft me inzicht gegeven in mijn eigen leven en functioneren. Het is goed om op je levenspad te handelen in overeenstemming met je geboortekaart en dus met de kosmos. Verder biedt de Opleiding mij de mogelijkheid om andere mensen inzicht in hun leven te geven.’ Th. v D. (2012)naar boven

website design and development service by Prismatix
website consultation and renewed by Direct Zichtbaar